Argent Energy​ Netherlands wil de organisatie uitbouwen met nieuw TALENT!

Biodiesel Argent produceert tweede generatie biodiesel volgens Europese standaard, gemaakt van afval vetten en -oliën. Jaarlijks produceert Biodiesel Argent 125 miljoen liter biodiesel. De geproduceerde biodiesel is van hoge kwaliteit en legt geen belasting op het milieu en heeft een gunstige werking op de prestaties van de motor. Biodiesel Argent heeft een vergelijking gemaakt tussen de broeikasemissies over de hele levenscyclus uit FAME (fatty acid methyl ester) en conventionele diesel gebruikt in de transportsector. De emissie van FAME is meer dan 91.7% lager dan die van conventionele diesel. FAME is daarmee een van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de transportsector. De emissie is berekend voor de hele levenscyclus, deze start bij de inzameling van afval oliën en -vetten en gaat via het productieproces naar transport tot het tankstation. Voor conventionele diesel is de levenscyclusemissie ongeveer 83,8 g CO2-eq/MJ terwijl die voor FAME slechts 6,98 g CO2-eq/MJ is.

Richard WItte
HR Manager Argent Energy

Stap in de wereld van Argent Energy​ Netherlands

Argent Energy Netherlands kenmerkt zich als een Happy Workplace met 90 enthousiaste collega's die hun expertise inzetten op het gebied van organische reststromen en bijproducten. Op het Argent Energy Netherlands complex in het Westelijk Havengebied bevinden zich de bedrijven: Biodiesel Argent, Tank Storage Argent & Cleaning & Services Argent. Door natuurlijke grondstoffen te upcyclen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.


Argent Energy Netherlands is gevestigd op het Amsterdamse haventerrein. Eén van ‘s werelds belangrijkste logistieke knooppunten, waarop goederen snel en efficiënt middels verschillende vervoersmodaliteiten getransporteerd worden naar de rest van Europa. Voor Argent Energy een uitstekende locatie waarop meerdere bedrijven een bijdrage leveren aan het verwerken van organische reststromen en daarbij harmonisch op elkaar zijn afgestemd.

Medewerkers vertellen over onze DNA

Binnen Argent Energy Netherlands kun jij je carrièrekansen verzilveren en worden je talenten op waarde geschat. Hier wordt waardering omgezet in promotie. Argent Energy Netherlands is betrokken bij haar personeel en kenmerkt zich als een organisatie met korte lijnen en een persoonlijke benadering.


Onze DNA:

DUURZAAMHEID |"voor ons betekent duurzaamheid waarde scheppen op de terreinen People, Planet en Profit"

KLANTGERICHTHEID | "het is de manier waarop  we iedere dag met elkaar en met onze klanten en leveranciers omgaan"
 
ONDERNEMERSCHAP | "het nemen van initiatieven ter verbetering van de werking van de onderneming wordt aangemoedigd" 

TEAMSPIRIT | "samenwerken met plezier vinden we een serieuze zaak"

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN | "veiligheid, gezondheid, milieu en beveiliging zijn de uitgangspunten van al onze bedrijfsprocessen"

Join us

Onze openstaande vacatures:

Chemisch Operator
Biodiesel Argent
  • Amsterdam, Nederland
Terminal Operator
Tankstorage Argent
  • Amsterdam, Nederland
Assistent inkoper / Voorraadbeheerder
Biodiesel Argent
  • Amsterdam, Nederland
HSE Officer (fulltime)
Biodiesel Argent
  • Amsterdam, Nederland
IT Business Analyst / Beheerder
Finance
  • Amsterdam, Nederland

Jouw sollicitatieprocedure bij Argent Energy Netherlands

We behandelen jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen twee weken krijg je van ons een bericht!

Eerste contact

We bellen om het eerste gesprek in te plannen. Prangende vragen kun je dan al meteen stellen.

In het ‘echt’ ontmoeten

Dit eerste gesprek zien we als een kennismaking. We leren elkaar beter kennen en ontdekken of we goed bij elkaar passen en wij lichten de functie  en het team toe. 

Smaakt het naar meer? 

Dan plannen we je in voor een tweede gesprek met jouw toekomstige direct leidinggevende.

Wederzijdse Klik 

Twee gesprekken zijn vaak genoeg om een goed beeld te krijgen. En als de klik wederzijds is, dan begint jouw carrière bij Argent Energy Netherlands :)

HQ Argent Energy | NETHERLANDS

Hornweg 61, AMSTERDAM

Argent Energy | THE NETHERLANDS

Hornweg 61 - Amsterdam